Deep Inder

Alles is bewustzijn

In 2013 ben ik met mijn basisopleiding tot docent kundalini yoga begonnen. Tijdens deze opleiding kreeg ik een spirituele naam: Deep Inder Kaur. In de kundalini yoga vertelt je spirituele naam iets over je Dharma, over dat wat je in dit leven (bewust of onbewust) komt doen. Je zou het je vertrekpunt kunnen noemen. Toen ik deze naam kreeg, begon ik het licht in mij meer aandacht te geven. Mijn nieuwe naam werd een vertrek- en aandachtspunt dat me nog dagelijks bezig houdt.

Kaur is een ‘achter’-naam die alle vrouwen krijgen en betekent prinses of leeuwin. Het vertelt iets over de gratie en moed van vrouwen. Deep betekent lamp of licht. Inder betekent goddelijk bewustzijn. Deep Inder kun je vertalen als lamp die goddelijk bewustzijn uitstraalt of verspreidt. Goddelijk bewustzijn is voor mij nog een mysterie. Dat is niet erg, ik schijn het uit te stralen ;-). Daar hoef ik niets voor te doen: het gebeurt, net zoals ik gebeur, net zoals wij allemaal gebeuren.